01. Yüksekte Çalışma Eğitimi

More Enerji, Enerji Sektöründe, Fabrika ve Üretim Tesislerinde, Telekom Sektöründe, İnşaat Sektöründe, petrol ve petrokimya tesislerin de ve Rüzgâr Türbinlerinde çalışanlar için yüksekte çalışma ve iş güvenliği eğitimleri vermektedir.

Yüksekte çalışma eğitimimimiz,
  • Yüksekte çalışmanın genel prensiplerini,
  • Yüksekte çalışma öncesi, işin yapılma anı ve sonrası hakkında ki bilgilendirmeleri,
  • Yüksekte çalışmada kullanılan KKD ve teknik ekipmanları, kullanım şekillerini ve bu ekipmalarla güvenli çalışmayı,
  • Yüksekte çalışmada en güvenli yöntemi belirleyebilmeyi gibi konuları kapsamaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitimler, İzmir’de ki eğitim merkezimizde ve müşterilermizin talebine bağlı olarak kendi sahaların da gerçekleştirilebilmektedir.

Yüksekte çalışma eğitiminin, geçerlilik süresi 1 senedir.

02. GWO Eğitimi

More Enerji, GWO (Global Wind Organisation) Eğitim Merkezi olarak, rüzgâr türbinlerine yönelik, uluslararası geçerlilği olan GWO Temel Güvenlik Eğitimi verebilmek için akreditasyon sürecini başlatmıştır. GWO Temel Güvenlik Eğitimi (GWO Basic Safety Training BST) Rüzgar Türbinleri için Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, Elle Taşıma, Yangın Bilinci ve İlk Yardım Eğitimleri olmak üzere 4 modülden oluşmaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitimler, İzmirde ki eğitim merkezimizde ve müşterilermizin talebine bağlı olarak kendi sahaların da gerçekleştirilebilmektedir.

GWO Eğitimin, uluslararası geçerlilik süresi 2 senedir.